Geschiedenis

1ste Generatie

In 1927 startte Werkhuizen Lentz, gelegen in Meerhem te Gent, als een eenmanszaak onder leiding van Victor Lentz. In die tijd werkte Werkhuizen Lentz voornamelijk voor de scheepvaart van Gent-Zeehaven. De hoofdactiviteiten waren reparaties van machineonderdelen en het vervaardigen van schroeven. Na de tweede wereldoorlog zette Victor Lentz de activiteiten verder met zijn zoon Henri Lentz.

2de Generatie

Onder leiding van Henri Lentz groeide Werkhuizen Lentz na de oorlogsjaren stilaan verder, waardoor personeel werd aangeworven om deze groei voldoende te kunnen ondersteunen. Het bedrijf ging zich ook meer toespitsen op het draaien en frezen van machineonderdelen waardoor de initiële hoofdactiviteit, het vervaardigen van scheepsschroeven, meer naar de achtergrond verdween. Langzamerhand werd Werkhuizen Lentz ook meer bekend in de streek als toeleverancier van mechanische onderdelen voor de (groot)industrie. In 1978 kwam de schoonzoon van Henri Lentz, Chris Matthys, in het bedrijf. Voor een korte periode leidden ze samen het bedrijf.

3de Generatie

Na het plotselinge overlijden van Henri Lentz, nam Chris Matthys de leiding over en leidde hij het bedrijf het tijdperk van de CNC-machines binnen. Na een aantal jaren achter de schermen te hebben gewerkt, vervoegde Claudine Lentz in 1986 haar man in het dagelijks bestuur van Werkhuizen Lentz. In datzelfde jaar werd de volledige activiteit van Werkhuizen Lentz overgebracht naar een bestaand gebouw in de Afrikalaan te Gent. De verhuis was noodzakelijk wegens een nijpend plaatsgebrek in Meerhem. Amper 6 jaar later werd men wederom geconfronteerd met plaatsgebrek. Op het braakliggend terrein naast de huidige locatie werd in 1996 het bedrijfsgebouw uitgebreid tot 1000 m². De uitbreiding was noodzakelijk wegens grote investeringen in kapitaalgoederen met daarbij aansluitend bijkomende aanwervingen van competent personeel.

4de Generatie

In 2003 introduceerde Chris Matthys zijn zoon Sven Matthys, na het beëindigen van zijn universitaire studies, in het bedrijf met de bedoeling de dagelijkse leiding langzamerhand aan zijn zoon over te laten. In mei 2006 kwam Chris Matthys na ernstige gezondheidsproblemen te overlijden waardoor Sven Matthys sindsdien de bedrijfsleiding overnam. Een jaar later vervoegde de vrouw van Sven Matthys, Cindy Martens, het bedrijf om mee te helpen met het besturen van het bedrijf.